Osjetljiva područja

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela predmetnog osjetljivog područja potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva dušika i fosfora u vodna tijela, a prema potrebi, smanjuje se i unos drugih onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na kakvoću vodnog okoliša. Svako osjetljivo područje ima pripadajući sliv. Na sliv osjetljivog područja primjenjuju se na odgovarajući način sve odredbe koje se primjenjuju i na predmetno osjetljivo područje. Vodno područje rijeke Dunav u Hrvatskoj identificirano je kao sliv osjetljivog područja koje se nalazi izvan teritorija RH. Pripadajuće osjetljivo područje je područje delte Dunava pri utoku u Crno more. Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID 868715ee-84d5-4a68-ae07-e27452b655aa
access_constraints []
bbox-east-long 19.425
bbox-north-lat 46.536
bbox-south-lat 42.40
bbox-west-long 13.505
contact-email jasmina.antolic@voda.hr
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2011-01-01"}]
harvest_object_id 4874ef66-df50-451a-a364-7f9e9a5787a5
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2019-09-03
metadata-language hrv
progress
provider
resource-type dataset
responsible-party Hrvatske vode (pointOfContact)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.425, 42.40], [13.505, 42.40], [13.505, 46.536], [19.425, 46.536], [19.425, 42.40]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from ["2011-01-01"]
temporal_coverage-to []