Područja podslivova

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Područja podslivova su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju vodama prema međunarodnim riječnim komisijama na slivu rijeke Dunav. Na Vodnom području rijeke Dunav utvrđuju se: područje podsliva rijeke Save i područje podsliva rijeka Drave i Dunava. Crta razgraničenja između područja podslivova prirodna je razvodnica podsliva rijeke Save i podsliva rijeka Drave i Dunava i odnosi se na površinske i podzemne vode.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email
contact-name
contact-phone
temporal_coverage-from
temporal_coverage-to
unpublished false