Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta

Slojevi zemljišnog pokrova CLC lokalne komponente nadopunjuju podatke Pan-europske komponente te pružaju detaljnije informacije o zemljišnom pokrovu i njegovom korištenju. Lokalnom komponentom su obuhvaćena područja koja su podložna specifičnim okolišnim pritiscima i problemima (engl. „hotspots“). Proizvodi lokalne komponente se temelje na satelitskim snimkama vrlo visoke rezolucije (2,5 x 2,5m) uz ostale dostupne podatke visoke i srednje rezolucije pan-europskog područja. Nomenklatura za pojedine slojeve CLC lokalne komponente je zasebno definirana i raspoređena u 4 razine. Unutar područja Republike Hrvatske sloj Urbani Atlas 2012 uključuje 27 klasa, sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima 2012 ima samo 1 klasu, sloj Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 4 klase, sloj Područja uz kopnene površinske vode 2012 sadrži 61 klasu (uz dodatnih 6 klasa na trećoj razini) od ukupno 87 klasa, a sloj Odabrana, travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000 2012 ima 44 od ukupno 62 klase. Detaljniji opis pojedinog sloja CLC Lokalne komponente može se naći na: http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/pokrov-i-namjena-koristenja-zemljista-corine-land-cover-lokalna-komponenta

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID 010e3650-b45f-4bfe-9d41-65421335f1b3
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.56
bbox-south-lat 42.39
bbox-west-long 13.48
contact-email branimir.pavlinec@mzoe.hr
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2016-08-04"}]
harvest_object_id a370e311-633c-4a52-9a3c-c1e557b592f7
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2020-12-08T14:45:42
metadata-language hrv
progress
provider Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
resource-type dataset
responsible-party Privatni izvoditelji (originator); Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (custodian, distributor, pointOfContact, owner)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 42.39], [13.48, 42.39], [13.48, 46.56], [19.45, 46.56], [19.45, 42.39]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from ["2011"]
temporal_coverage-to ["2013"]