Popis operacija financiranih u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Popis operacija financiranih u okviru Programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fndova Europske unije dužno objavljivati najmanje dvaput godišnje na svojoj internetskoj stranici, sadrži podatke o projektima financiranima u okviru OPKK sa stanjem na dan 31. svibnja 2023. godine. U popisu se za svaki projekt nalaze sljedeći podaci: Identifikacijska oznaka projekta, fond iz kojeg su dodijeljena sredstva, naziv korisnika, identifikacijski broj korisnika, naziv operacije, sažetak operacije, datum početka operacije, datum završetka operacije (očekivani datum fizičkog dovršetka ili pune provedenosti operacije), ukupni prihvatljivi izdaci dodijeljeni operaciji, ESIF sredstva, Stopa sufinanciranja Unije (po prioritetnoj osi), poštanski broj operacije, županija, zemljopisna dužina, zemljopisna širina, Zemlja, nziv kategorije intervencije za operaciju u skladu s člankom 96. prvim podstavkom točkom (b) podtočkom vi.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme
Izvor https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2023/06/Popis-operacija-OPKK-31.5.2023.xlsx
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Godišnje
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 2
Datum zadnje provjere 22.06.2023.
Datum kreiranja skupa 21.06.2023.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 22.06.2023.

Komentari

No comment