Popis ustanova kojima je osnivač Grad Ivanec

Popis ustanova kojima je osniva Grad Ivanec koji sadrži naziv ustanove, OIB, MBS, ime i prezime ravnatelja, članove Upravnog vijeća, adresu, broj pošte, mjesto, telefon, fax, mrežnu stranicu, e-mail adresu, ime i prezime kontakt osobe, djelatnost

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Obrazovanje, kultura i sport
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 13.07.2022.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment