Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2019.

Godišnja izvješća o rezultatima praćenja stanja okoliša - Izvješće sadrži rezultate ispitivanja vrste i aktivnosti radionuklida iz okoliša, vode za piće, hrane i hrane za životinje sukladno Godišnjem programu praćenja stanja okoliša. Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupne su korisnicima uz Otvorenu dozvolu , a primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), a koja odgovara Creative Commons licenci CC-BY.

Dakle, korisnici mogu otvorene podatke ovog Ministarstva označene OTVORENOM DOZVOLOM koristiti slobodno, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao baze za poslovne procese, proizvode i aplikacije uz obvezno navođenje izvora informacija (Izvor: MUP RH - Otvoreni podaci)

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor https://civilna-zastita.gov.hr/podrucja-djelovanja/radioloska-i-nuklearna-sigurnost/sluzba-za-nuklearnu-sigurnost/odjel-za-okolis-i-radioaktivni-otpad/pracenje-stanja-radioaktivnosti-u-okolisu-rh/423
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke Da
Skup uključuje statističke podatke Da
Frekvencija osvježavanja podataka Godišnje
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere