Registar izvlaštenih nekretnina

Registar je centraliziran popis izvlaštenih nekretnina koji sadrži podatke o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podaci o strankama u Republici Hrvatskoj. Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19) Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina („Narodne novine“, broj 17/16, 16/20).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Pravosuđe, pravni sustav i javna sigurnost
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-01-31