Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. U pregledniku postoji mogućnost pretraživanja po pravnim subjektima, vrsti onečišćujućih tvari i vrstama otpada, djelatnosti i drugim bitnim kriterijima. Uporabom pred-definiranih izvješća korisnici imaju mogućnost koristiti unaprijed pripremljene tipizirane izvještaje.

Podaci registra onečišćavanja okoliša pripadaju u NIPP temu Industrijski i proizvodni pogoni Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines. Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom: http://inspire.ec.europa.eu/schemas/pf/4.0/ProductionAndIndustrialFacilities.xsd

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
GUID ca4cdea7-9960-48dc-945e-a2d11a9bddbe
access_constraints []
bbox-east-long 19.45
bbox-north-lat 46.56
bbox-south-lat 42.39
bbox-west-long 13.48
contact-email andrina.crnjak-thavenet@mzoe.hr
coupled-resource [{"href": ["http://envi-metapodaci.azo.hr/geonetwork/srv/hrv/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=5f5d3ef8-cb16-4529-b9ff-1dc4ba024d8a#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"], "uuid": ["5f5d3ef8-cb16-4529-b9ff-1dc4ba024d8a"], "title": []}]
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2009-01-01"}]
harvest_object_id 7c4798d3-d39a-42aa-99cc-3152c25400cd
harvest_source_id 1558152c-96a8-45ca-815b-3b75d521995e
harvest_source_title Državna geodetska uprava
licence []
metadata-date 2020-12-09T11:46:12
metadata-language hrv
progress
provider Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
resource-type service
responsible-party Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (custodian, distributor, pointOfContact, owner); Obveznici (originator)
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.45, 42.39], [13.48, 42.39], [13.48, 46.56], [19.45, 46.56], [19.45, 42.39]]]}
spatial-data-service-type download
spatial-reference-system
spatial_harvester true
temporal_coverage-from []
temporal_coverage-to []