Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Temeljem Zakona o zakladama (NN 106/18, 98/19 i 151/22, u daljnjem tekstu: Zakon), strane zaklade se upisuju u registar stranih zaklada pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Strana zaklada u smislu Zakona je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.

Strana zaklada može ostvarivati svoju svrhu na području Republike Hrvatske nakon upisa u registar stranih zaklada, sukladno propisima Republike Hrvatske.

Strana zaklada upisom u registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Napomena: podaci osoba za strane zaklade odnose se na OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE U RH.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Stanovništvo i društvo
Izvor https://registri.uprava.hr/#!strane-zaklade
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Mjesečno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere