Registar suspendiranih i povučenih akreditacija

Registar tijela prema kojima je HAA poduzela mjere u skladu s dokumentom HAA-P-7/6 Suspenzija, povlačenje ili suženje akreditacije

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) neovisna je i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Osnovana je Uredbom Vlade RH (NN 158/2004 i 44/2005, 30/2010), na temelju Zakona o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009, 56/2013). HAA provodi ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama koje obavljaju stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, certifikacijska i inspekcijska tijela, verifikatori stakleničkih plinova, organizatori ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dokument koji izdaje HAA, a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS, EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dragovoljna odluka rukovodstva i uprave tijela za ocjenu sukladnosti, a akreditacijom tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava uvjete za ovlaštenja, imenovanja i notifikacije prema EU direktivama i RH propisima. Akreditirana tijela daju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije bez obzira radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom uređeno područje) ili naručitelju po ugovoru (dragovoljno područje). HAA zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za akreditacijska tijela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011:2005 i zahtjeve Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Ekonomija i financije
Izvor https://akreditacija.hr/registar-suspendiranih-i-povucenih-akreditacija/
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 23.02.2023.

Komentari

No comment