Data Dictionary

Column Type Label Opis
MJESNI ODBOR text
NAZIV PROJEKTA text
NOSIOC PROJEKTA text
Odobrena sredstva Grada text
Utroeno sredstava Prorauna Grada text
Doprinos zajednice text
Ukupno text
udio zajednice u % u odnosu na cijelu vrijednost text
udio zajednice u % u odnosu na sredstva Grada text
broj volontera numeric

Dodаtne informаcije

Zadnje аžurirаnje 24. travnja 2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 2023-04-23