Statut Općine Ljubešćica 2021.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Općine Ljubešćica, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Ljubešćica.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Vlada i javni sektor
Izvor https://www.ljubescica.hr/statut-opcine-ljubescica/
Verzijа
Administrator izdavača Suzana Žugec
E-pošta administratora izdavača Suzana Žugec
Koordinator za otvorene podatke izdavača Suzana Žugec
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača Suzana Žugec
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali
Datum zadnje provjere
Datum kreiranja skupa 11.09.2023.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 14.09.2023.

Komentari

No comment