Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N

Preuzeto s Geoportal NIPP-a - http://geoportal.nipp.hr/hr Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, komponenta 2.: Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava prikupljanja i razmjene podataka te izrada metodologija za njihovu obradu u skladu sa smjernicama UNFCCC i Kyotskog protokola definirane IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Nositelj projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a izvršitelji Hrvatski geološki institut, Hrvatski šumarski institut i Agencija za poljoprivredno zemljište.

U razdoblju 2014. – 2017. godina, na 725 reprezentativnih lokacija provedeno je terensko i laboratorijsko istraživanje stanja tla. Prikupljeni su opći podaci o lokaciji uzorkovanja koji sadrže administrativne, lokacijske, geografske i ostale podatke (reljef, klimatske i meteorološke podatke, detaljne podatke o korištenju zemljišta i biljnom pokrovu, opis površinskih svojstava tla).

Terensko uzorkovanje tla za svaku LULUCF kategoriju korištenja zemljišta provedeno je prema modificiranoj metodologiji opisanoj u EU DG JRC (Joint research centre) „Protokolu za uzorkovanje tla radi potvrđivanja promjena zaliha organskog ugljika u EU“ autora Stolbovoy i dr. 2007 (Soil sampling protocol to certify the changes of organic carbon stock in mineral soil of the European Union – EU JRC). Modifikacije protokola imale su za cilj osigurati izvješćivanje po UNFCCC i Kyoto protokolu, odnosno osigurati sukladnost s IPCC metodologijom. Uzorkovanje tala na šumskom zemljištu (FL) prema protokolu JRC-a predviđeno je na dvije dubine 0-10 cm i 10 – 20 cm i organski sloj (listinac), ali je radi zahtjeva izvješćivanja po UNFCCC i Kyoto protokolu provedeno uzorkovanje i na dubini 20 – 30 cm. Zemljište pod usjevima (CL)uzorkovano je na dvije dubine (0-20 cm i 20-30 cm) a travnjaci (GL), močvare (WL), naselja (SL) i ostalo zemljište (OL) uzorkovani su na tri dubine 0-10, 10-20 i 20-30 cm.

Geokemijske analize obavljene su na dubinama 0-10 i 20-30 cm za šumska zemljišta (FL) te za livade i pašnjake (GL) dok su za zemljište pod usjevima (CL) analizirani kompozitni uzorci 0-30 cm i 0-20 cm.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email
contact-name
contact-phone
temporal_coverage-from
temporal_coverage-to
unpublished false