Polje Vrijednost
Naziv Agencija za mobilnost i programe Europske unije
URL agencija-za-mobilnost-i-programe-europske-unije
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica www.mobilnost.hr
Adresa e-pošte info@mobilnost.hr
Broj telefona (+385 1) 5005 635