Naziv:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
URL:
agencija-za-placanja-u-poljoprivredi-ribarstvu-i-ruralnom-razvoju
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
 
Adresa sjedišta:
 
Web stranica:
http://www.apprrr.hr
Adresa e-pošte:
info@apprrr.hr
Broj telefona: