Polje Vrijednost
Naziv Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
URL agencija-za-placanja-u-poljoprivredi-ribarstvu-i-ruralnom-razvoju
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica http://www.apprrr.hr
Adresa e-pošte info@apprrr.hr
Broj telefona