Polje Vrijednost
Naziv Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
URL agencija-za-pravni-promet-i-posredovanje-nekretninama
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica www.apn.hr
Adresa e-pošte apn@apn.hr
Broj telefona (+385 1) 6331 600; (+385 1) 63