Polje Vrijednost
Naziv Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
URL agencija-za-zastitu-okolisa
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica http://www.azo.hr/
Adresa e-pošte info@azo.hr
Broj telefona +385 (0)1 48 86 840