Polje Vrijednost
Naziv Agencija za znanost i visoko obrazovanje
URL agencija-za-znanost-i-visoko-obrazovanje
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica
Adresa e-pošte javnost@azvo.hr
Broj telefona