Polje Vrijednost
Naziv Bjelovarsko-bilogorska županija
URL bjelovarsko-bilogorska-upanija
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica https://bbz.hr/
Adresa e-pošte
Broj telefona