Polje Vrijednost
Naziv Centar za vozila Hrvatske
URL centar-za-vozila-hrvatske
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 73294314024
Adresa sjedišta Capraška 6, 10000 Zagreb
Web stranica https://www.cvh.hr/naslovnica/
Adresa e-pošte cvh@cvh.hr
Broj telefona 01 48 33 444