Polje Vrijednost
Naziv Državni zavod za intelektualno vlasništvo
URL drzavni-zavod-za-intelektualno-vlasnistvo
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica www.dziv.hr
Adresa e-pošte nino.cvitan@dziv.hr
Broj telefona 01 6106 955