Polje Vrijednost
Naziv Državni zavod za mjeriteljstvo
URL drzavni-zavod-za-mjeriteljstvo
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica http://www.dzm.hr
Adresa e-pošte pisarnica@dzm.hr
Broj telefona