Polje Vrijednost
Naziv Grad Korčula
URL grad-korcula
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 92770362982
Adresa sjedišta Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Web stranica http://www.korcula.hr
Adresa e-pošte info@korcula.hr
Broj telefona +385 20 711 143, +385 20 711 184