Naziv:
Grad Kutina
URL:
grad-kutina
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
41888874500
Adresa sjedišta:
Trg kralja Tomislava 12
Web stranica:
https://www.kutina.hr
Adresa e-pošte:
info@kutina.hr, kolenc@kutina.hr
Broj telefona:
+385 44 692 010, +385 99 3999 523