Polje Vrijednost
Naziv Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
URL hrvatska-kontrola-zracne-plovidbe
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica
Adresa e-pošte
Broj telefona