Polje Vrijednost
Naziv Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
URL hrvatski-zavod-za-mirovinsko-osiguranje
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta Ul. Antuna Mihanovića 3, 10000, Zagreb
Web stranica https://www.mirovinsko.hr/
Adresa e-pošte
Broj telefona +385 1 45 95 011