Polje Vrijednost
Naziv Hrvatski zavod za norme
URL hrvatski-zavod-za-norme
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica http://www.hzn.hr
Adresa e-pošte mirjana.goreta@hzn.hr
Broj telefona