Polje Vrijednost
Naziv Ministarstvo financija
URL ministarstvo-financija
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica http://www.mfin.hr
Adresa e-pošte
Broj telefona +385 1 4591 333