Polje Vrijednost
Naziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - Zavod za prostorni razvoj
URL ministarstvo-graditeljstva-i-prostornoga-ure-enja-zavod-za-prostorni-razvoj
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica
Adresa e-pošte
Broj telefona