Naziv:
Ministarstvo turizma i sporta
URL:
ministarstvo-turizma
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
 
Adresa sjedišta:
 
Web stranica:
www.mint.hr
Adresa e-pošte:
ministar@mint.hr; kabinet@mint.hr; press@mint.hr
Broj telefona:
(+385 1) 6169 111