Polje Vrijednost
Naziv Ministarstvo turizma i sporta
URL ministarstvo-turizma
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica www.mint.hr
Adresa e-pošte ministar@mint.hr; kabinet@mint.hr; press@mint.hr
Broj telefona (+385 1) 6169 111