Polje Vrijednost
Naziv Nacionalna i sveučilišna knjižnica
URL nacionalna-i-sveucilisna-knjiznica
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta
Web stranica
Adresa e-pošte
Broj telefona