Polje Vrijednost
Naziv Općina Antunovac
URL opcina-antunovac
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta Antunovac, Braće Radića 4 Osječko baranjska županija 31216 Hrvatska
Web stranica https://www.opcina-antunovac.hr/
Adresa e-pošte
Broj telefona