Polje Vrijednost
Naziv Općina Drnje
URL opcina-drnje
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 02036418261
Adresa sjedišta Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje
Web stranica https://drnje.hr/
Adresa e-pošte opcina@drnje.hr
Broj telefona 048 831 405