Polje Vrijednost
Naziv Općina Dubrava
URL opcina-dubrava
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta Ulica braće Radića 2, 10342 Dubrava
Web stranica https://www.opcina-dubrava.hr/
Adresa e-pošte nacelnik@opcina-dubrava.hr
Broj telefona 01 2726 444