Naziv:
Općina Ljubešćica
URL:
opcina-ljubescica
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
42311210067
Adresa sjedišta:
Ljubeški trg 1, 42222 LJUBEŠĆICA
Web stranica:
https://www.ljubescica.hr
Adresa e-pošte:
opcina.ljubescica@vz.t-com.hr
Broj telefona:
042 623 888