Naziv:
Općina Mikleuš
URL:
opcina-mikleus
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
 
Adresa sjedišta:
N.Š. Zrinskog 93, 33517 Mikleuš
Web stranica:
https://mikleus.hr/
Adresa e-pošte:
sanja.poljak@mikleus.hr
Broj telefona:
m: 091 216 3101, t: +385 33 563-066