Naziv:
Općina Plitvička Jezera
URL:
opcina-plitvicka-jezera
Opis:
 
Tip izdavača:
public_sector
OIB:
 
Adresa sjedišta:
Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica
Web stranica:
https://plitvicka-jezera.hr/
Adresa e-pošte:
ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr
Broj telefona:
053 776 018