Polje Vrijednost
Naziv Općina Vrpolje
URL opcina-vrpolje
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 23975357666
Adresa sjedišta Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje
Web stranica http://vrpolje.hr
Adresa e-pošte opcina.vrpolje@gmail.com
Broj telefona 035 439 109