Polje Vrijednost
Naziv Općinski sud u Novom Zagrebu
URL opcinski-sud-u-novom-zagrebu
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB 87297014856
Adresa sjedišta Turinina 3, 10010 Zagreb
Web stranica https://sudovi.hr/hr/osnzg
Adresa e-pošte ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
Broj telefona 01 2356 800