Polje Vrijednost
Naziv Trgovački sud u Osijeku
URL trgovacki-sud-u-osijeku
Opis
Tip izdavača Javni sektor
OIB
Adresa sjedišta Zagrebačka ul. 2, Osijek
Web stranica https://sudovi.hr/hr/tsos
Adresa e-pošte ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr
Broj telefona 031/207-600