Grad Rijeka

Skupovi podataka s nedostupnim distribucijama

Ovaj pogled navodi sve skupove podataka koji nemaju dostupne distribucije.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma > 20.000 kn

Pregled ugovora o javnoj nabavi ispod zakonskog praga < 20.000 kn do 31.12.2017.

Projekti i programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi