Odaberi katalog za pojedinosti

Agencija za investicije i konkurentnost je agencija Vlade Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća promicanje Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, proaktivno privlačenje i realizacija investicijskih projekata velikih poduzetnika te unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnoj razini.
Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnovala ju je Vlada RH potkraj 2007. godine u svrhu stvaranja institucionalnog okvira za provedbu dvaju najvećih programa Europske unije u području obrazovanja i usavršavanja – Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Godine 2014. započeli smo s novim ciklusom programa Unije za razdoblje od 2014. do 2020. - Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja. mladih i sporta te Obzor 2020. u području istraživanja i inovacija, unutar kojeg smo preuzeli poslove većeg dijela nacionalne potporne strukture.
- provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu; - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja); -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka); - provedba mjera IPARD programa (6 mjera); - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva; - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva; - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU; - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“; - naknada šteta od elementarnih nepogoda; - provedba potpora osiguranja usjeva; - provedba programa kapitalnih ulaganja; - provedba dohodovnih potpora (do 2013.)
Djelatnost Agencije je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je kao agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije. Ostvarivanjem punopravnog članstva u krovnoj Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju - European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) te uvrštavanjem u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, koji je osnovala skupina E4 - European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), potvrđena je 2011. godine vjerodostojnost AZVO-a kao europske agencije ovlaštene za provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u čitavom Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Agencija za znanost i visoko obrazovanje samostalno i neovisno obavlja poslove u djelokrugu i nadležnosti utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011).
Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite.
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet javna je ustanova koja djeluje u sklopu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovih primjena u obrazovanju u rasponu od mreža i internetske infrastrukture, preko e-usluga do sigurnosti i korisničke podrške.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zadužen za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti (bdjenje, istraživanje i primjena) od interesa za Republiku Hrvatsku prema međunarodnim propisima, standardima i smjernicama.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske tijelo je državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. Zavod provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi (zaštitni znakovi), industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda), te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću. Djelatnost Zavoda u zakonodavnom i stručnom dijelu uključuje i područje autorskog prava i srodnih prava. Osim zakonodavne i stručne djelatnosti te postupaka priznanja prava, važan dio djelovanja Zavoda predstavlja informacijska i servisna djelatnost iz područja intelektualnog vlasništva, te suradnja s ostalim institucijama za provedbu prava intelektualnog vlasništva i potporu inovacijskoj djelatnosti, kao i suradnja s gospodarskim i znanstvenoistraživačkim entitetima.
Obavlja upravne i stručne poslove u području zakonskog mjeriteljstva: priprema propise, rješava u upravnim stvarima, izdaje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, prati stanje i poduzima odgovarajuće mjere u području zakonskog mjeriteljstva te obavlja inspekcijske poslove. Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove u području nadzora predmeta od plemenitih kovina. Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove u području homologacije vozila, njihovih dijelova i opreme.
Stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s navedenim Zakonom te zakonima kojima je regulirana provedba izbora u Republici Hrvatskoj, kao i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
Teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka). Županijsko središte se nalazi u Gradu Dubrovniku.
Županija Primorsko-goranska Stanovništvo (2001.) - ukupno 4.387[1] stan. Poštanski broj 51306 Pozivni broj +385 (0)51 Grad Čabar izdvaja se kao posebna cjelina, mikroregija na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Gorskog kotara, okružena Republikom Slovenijom.
Stanovništvo (2001.) - ukupno 7.773 stan. Poštanski broj 51222 Pozivni broj +385 (0)32 Bakar je grad i luka u Hrvatskoj, smješten u Bakarskom zaljevu.
Grad Bjelovar, smješten na visoravni podno jugozapadnih obronaka Bilogore, danas je sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije i političko, gospodarsko i kulturno središte toga kraja. Na ukupnoj površini od 191,9 km² živi, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, 40 276 stanovnika. Administrativno Grad obuhvaća 31 naselje: Bjelovar, Breza, Brezovac, Ciglena, Galovac, Gornji Tomaš, Gudovac, Klokočevac, Kokinac, Kupinovac, Letičani, Mala Ciglena, Malo Korenovo, Novi Pavljani, Novoseljani, Obrovnica, Patkovac, Gornje Plavnice, Stare Plavnice, Prespa, Prgomelje, Prokljuvani, Puričani, Rajić, Stančići, Stari Pavljani, Tomaš, Trojstveni Markovac, Veliko Korenovo, Zvijerci i Ždralovi.
Županija Primorsko-goranska Površina - ukupna 1103,65 km2 samo kopno 291,6 km2 Stanovništvo (2001.) - ukupno 2.959 stan. Poštanski broj 51557 Pozivni broj +385 (0)51 Najvažnije gospodarske grane u Cresu su turizam, brodogradnja, ribarstvo i maslinarstvo.
Površina - ukupna 57,89 km2 - gradskog naselja 30,10 km2 Stanovništvo (2011.) - ukupno 11.122 stan. - gradsko naselje 6.860 stan. Poštanski broj 51260 Pozivni broj +385 (0)51 Crikvenica je grad u zapadnoj Hrvatskoj, točnije u Kvarnerskome zaljevu.
Stanovništvo (2001.) - ukupno 5.952 stan. Poštanski broj 51300 Pozivni broj +385 (0)51 Delnice su grad u Hrvatskoj. Nalaze se na području Gorskog kotara, Primorsko-goranska županija. Površina područja Grada Delnica iznosi 230 km2. 
Površina - ukupna 11 km2 Stanovništvo (2001.) - ukupno 13,746 stan. Poštanski broj 51215 Pozivni broj +385 (0)51 Kastav je gradić u zapadnom dijelu Primorsko-goranske županije, u neposrednoj blizini Rijeke i Opatije. Iako se povijesno uvijek računao kao dio Istre, danas je Kastav de facto predgrađe Rijeke.
Županija Primorsko-goranska Stanovništvo (2001.) - ukupno 6.273 stan. Poštanski broj 51262 Pozivni broj +385 (0)51 Kraljevica je na ulazu u Bakarski zaljev, na raskrižju puteva Rijeka – Split i Zagreb – Krk tako da putnici iz unutrašnjosti imaju prvi kontakt s morem upravo na području Grada.
Stanovništvo (2001.) - ukupno 5.491 stan. Gradska naselja 15 naselja Poštanski broj 51500 Pozivni broj +385 (0)51 Grad Krk je jedno od najstarijih urbanih naselja u Hrvatskoj.
Površina - 212 km2 Stanovništvo (2011.) - ukupno 6.170 (Grad) 2.258 (naselje) stanovnika Gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) Gradska naselja: 26 naselja Poštanski broj: 34551 Pozivni broj: +385 34
Stanovništvo (2001.) - ukupno 8.388 stan. Poštanski broj 51550 Pozivni broj +385 (0)51 Mali Lošinj (tal. Lussinpiccolo) je grad u Hrvatskoj smješten na južnoj strani otoka Lošinja, sedmog otoka po veličini na Jadranu. To je administrativno, kulturno i financijsko središte zapadnog dijela Kvarnera.
Stanovništvo (2001.) - ukupno 5.282 stan. Poštanski broj 51250 Pozivni broj +385 (0)51 Novi Vinodolski se smjestio na strmom brežuljku, iznad ušća Suhe Ričine, u jugoistočnom kraju Vinodolske doline.
Preuzeto sa www.novska.hr Grad Novska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Grad Novska smješten je na području zapadne Slavonije, a unutar Sisačko-moslavačke županije. Prirodna je veza obronaka slavonskog gorja i posavske ravnice, s nadmorskom visinom od 90 m do 467 m, a najviši vrh jest Zmajevac. Novska obuhvaća područje od 319 km². Za razvoj grada Novske i njegovog urbanog ustrojstva posebnu ulogu imao je geoprometni položaj koji je bio i ostao prvorazredni potencijal njegova razvoja. Na području grada Novske vlada umjereno-kontinentalna klima čija su glavna obilježja umjereno hladna zima, topla ljeta te pretežno povoljan raspored oborina sa srednjom godišnjom temperaturom od 10,5ºC.
Površina - ukupna 66km2 km2 Stanovništvo (2001.) - ukupno 11.659 stan. Poštanski broj 51410 Pozivni broj +385 (0)51 Smještena podno planine i parka prirode Učka, Opatija pruža izvrstan odabir za odmor ljeti i zimi. Predivna priroda, parkovi, stare austro-ugarske ville, šetališta i plaže već 160 godina privlače turiste iz Europe i svijeta.
Stanovništvo (2001.) - ukupno 9.480 stan. Poštanski broj 51280 Pozivni broj +385 (0)51 Najstariji stanovnici otoka Raba za koje povijest zna bili su Iliri ili točnije ilirsko pleme Liburni, koji su u doba prije Krista obitavali na području od rijeke Raše u Istri do rijeke Krke u Dalmaciji, uključivši i otoke navedenog područja.
http://www.umag.hr/ Grad Umag je grad na zapadnoj istarskoj obali, na samo 10 km od slovenske granice, a najzapadnije je mjesto u RH. Umag osvaja svojim šarmom, raznolikošću i bogatstvom ponude. U Umagu vlada mediteranska klima, a kroz 45 km obale i zanimljivog zaleđa sintetizira posebitosti čitave regije te daje najbolji uvod u jedan drugačiji doživljaj Mediterana. Grad Umag je dvojezično područje (hrvatsko-talijansko), a čini ga 12 mjesnih odbora, od kojih Centar, Moela, Komunela, Punta, Finida, Petrovija, Babići-Lovrečica, Savudrija, Murine, Seget, Materada i Sveta Marija na Krasu. Koordinate Umaga su: 45°26′N 13°31′E.
Županija: Istarska Površina: 36 km2 Poštanski broj: 52447 Gradonačelnik: Marko Ferenac
Županija: Istarska Površina: 102,00 km2 Stanovništvo: naselje (3.613, općina (6.119) Gradonačelnik: Klaudio Vitasović
Stanovništvo (2001.) - ukupno 5.076[1] stan. Poštanski broj 51326 Pozivni broj +385 (0)51 Vrbovsko je najistočniji grad Gorskog kotara. Kroz područje grada Vrbovskog protječu dvije veće rijeke: Dobra i Kupa.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, nezavisni je regulator tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj.Vodeći računa o krajnjim korisnicima održava i promiče ravnopravno i održivo tržišno natjecanje, uz pravedne uvjete za sve sudionike.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, vezanih zastupnika, središnjeg klirinškog depozitarnog društva, društava za osiguranje i reosiguranje, zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju, društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, Središnjeg registra osiguranika, Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Umirovljeničkog fonda i pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti. Hanfa je osnovana 2005. godine spajanjem triju postojećih nadzornih institucija: Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja te Direkcije za nadzor društava za osiguranje. Hanfa je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i drugim zakonima. Odgovorna je Hrvatskom saboru. Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koje posluje sukladno propisima EU i RH, te standardima i praksom ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe). Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe je pružanje usluga u zračnoj plovidbi, poštujući osnovni princip - visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa, sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba. Preuzeto sa www.crocontrol.hr Hrvatska kontrola zračne plovidbe je, sukladno međunarodnom standardu ISO 9001:2015, kao i prema Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/373, certificirana za pružanje sljedećih usluga: operativnih usluga u zračnom prometu (ATS), komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), zrakoplovnog informiranja (AIS), zrakoplovne meteorologije (MET) i funkcija: upravljanja zračnim prostorom (ASM) i upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).
HP-Hrvatska pošta dioničko je društvo nastalo razdvajanjem javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva sukladno Zakonu o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije ("Narodne novine", broj: 101/98).
Hrvatska revizorska Komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o reviziji ("Narodne novine" broj: 146/05). Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđene Zakonom o reviziji, Statutom Komore i drugim aktima. U obavljanju javnih ovlasti Komora izdaje akte koji su javne isprave.
Hrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991.godine. Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata. Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 17 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija.
Hrvatske vode upravljaju vodama prema Zakonu o vodama i drugim propisima vezanim za vode. Upravljanje vodama znači brigu o čistoći i dostupnosti voda, brigu o zaštiti svih građana od poplava, te brigu o zdravlju i ljepoti naših voda.
Hrvatski geološki institut najveći je istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Geološki podaci predstavljaju temelj za rješavanje mnogih projekata od nacionalnog značaja kao što su opskrba pitkom vodom, zaštita voda i tala, izgradnja prometne infrastrukture, urbanističko planiranje, definiranje rezervi mineralnih sirovina i zaštite okoliša.
Zakonom o ustrojstvu republičke uprave 10. travnja 1992. Hrvatski sabor utemeljio je Republički hidrografski institut, kasnije preimenovan u Državni hidrografski institut. Na temelju Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98) preustrojen je u javnu ustanovu pod nazivom Hrvatski hidrografski institut (HHI). U takvoj organizaciji djeluje od 5. siječnja 2000. godine, obavljajući hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove. Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu, u skladu s preporukama: Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA), a u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvatskom ratnom mornaricom, lučkim kapetanijama, Ustanovom za održavanje pomorskih plovnih putova, te hidrografskim institutima pomorskih zemalja svijeta.
Preuzeto sa stranice: https://www.hzjz.hr/zavod/ Hrvatski zavod za javno zdravstvo je vodeća javnozdravstvena ustanova u zemlji i regiji. Na takvu viziju razvoja obvezuje nas mjesto i uloga koju Zavod ima u okviru i izvan okvira zdravstvenog sustava naše zemlje, a omogućuje je visoka razina znanja, stručnosti i predanosti poslu naših stručnjaka, znanstvenika i djelatnika. Ovakvoj viziji razvoja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo utrla je put njegova duga povijest postojanja. Temeljna nam je misija omogućiti jasno i učinkovito prepoznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i anticipaciju budućih trendova te osigurati preduvjete za učinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Da bi se postigla temeljna svrha javnog zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, prijeko je potrebna dobra suradnja, koordinacija i partnerstvo među dionicima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u čemu mreža zavoda za javno zdravstvo na čelu s našim zavodom ima središnje mjesto. Suradnja u međunarodnim okvirima ostvaruje se sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svim drugim relevantnim međunarodnim i europskim tijelima, institucijama i organizacijama. Za postizanje temeljne svrhe javnog zdravstva neophodno je opće prihvaćanje koncepta zdravlja za sve, smanjenja nejednakosti u zdravlju i zdravlja u svim politikama i sektorima te poimanje investiranja u zdravlje kao najisplativije investicije u rast i razvoj društva.
Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije: povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša, promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanja proizvodne učinkovitosti, ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini. U skladu sa Zakonom o normizaciji i Uredbom o osnivanju HZN-a, dio djelatnosti HZN-a obuhvaća poslove koji su od interesa za Republiku Hrvatsku i obavlja ih isključivo HZN: 1. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme i druge dokumente iz područja normizacije 2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama 3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma 4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije iz područja normizacije 5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te daje obavijesti o normama i drugim dokumentima 6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima iz područja normizacije 7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu.
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) je zdravstvena ustanova zadužena za sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te za svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije.
Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.
HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture javna je tvrtka odgovorna za upravljanje željezničkom infrastrukturom; organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza; održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezinu zaštitu, te poslove izgradnje željezničke infrastrukture; tehnički pregled vagona; manevriranje i ranžiranje željezničkih vozila; popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila; javni željeznički prijevoz; željeznički prijevoz za vlastite potrebe; davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture itd.
Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.622 km2 te se ubraja u red većih županija, od 20 koliko ih ima u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući svom tranzitnom, prometnom i geostrateškom položaju jedna je od najvažnijih županija: Tu je sjecište i čvorište najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s Jadranskom obalom.
Ministarstvo financija je tijelo državne uprave čiji je djelokrug određen Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13).
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.
Prostorno planiranje u Republici Hrvatskoj U Republici Hrvatskoj krovna institucija koja se bavi prostornim planiranjem je Zavod za prostorni razvoj, a koji radi u sklopu Ministarstva graditeljstva i poslovnog uređenja. Osim njega, na nižim razinama, odnosno u županijama i gradovima, postoje Uredi koji rade na prostornim planovima. Pritom treba voditi računa i o tome da se ovi planovi usklade sa planovima više razine, sve do nacionalnog plana. Prostorno planiranje je interdisciplinarni skup metoda koje koristi javni sektor sa ciljem distribucije ljudi i aktivnosti na području za koje se donosi prostorni plan. Konačni cilj prostornih planova je organizacija i uređenje nekog prostora sa ciljem zadovoljenja svih potreba ljudi i njihovih aktivnosti.
Ministarstvo pravosuđa i uprave bavi se trajnim unapređenjem sustava javne uprave i pravosuđa radi osiguranja i zaštite zakonitog djelovanja, vladavine prava i pružanja usluga u ostvarivanju svih prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja; uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja; evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.
Preuzeto sa NIPP portala Težište rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK), središnja je knjižnica Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu. Kao stožerna ustanova hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja, javna je ustanova od nacionalnog značenja čiji je vlasnik i osnivač Republika Hrvatska. Knjižnica obavlja knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu te znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi izgradnje i razvoja knjižničnog sustava Republike Hrvatske.
Nakon što je početkom 2009. godine, državna tvrtka Plinacro d.o.o. otkupila od Ine 100%-tni poslovni udio u novoosnovanoj tvrtki Podzemno skladište plina d.o.o., hrvatskoj je državi omogućena dugoročna kontrola nad vođenjem i razvojem sustava skladišta plina, a sve radi postizanja veće neovisnosti i sigurnije opskrbe plinom hrvatskih potrošača. Ujedno, osnivanjem tvrtke PSP i njezinim izdvajanjem iz Ine, naša se je zemlja uskladila sa zakonskom regulativom i smjernicama EU-a koje nalažu razdvajanje pojedinih energetskih djelatnosti, a posebice djelatnosti transporta i skladištenja prirodnog plina od trgovine tim energentom.
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelokoje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona )
Sjedište županije:Požega Površina:1.823 km2 Broj stanovnika (2011.):78.034 stanovnika Gustoća stanovništva: 42,81 stan./km2 Broj gradova: 5 Broj općina: 5 Broj naselja: 277 ISO 3166-2:HR HR-11 Pozivni broj: +385 (0)34 Službene stranice: http://www.pszupanija.hr
Sjedište županije Rijeka Površina 3.588 km2 Broj stanovnika (2011.) 296.195 stanovnika[1] Gustoća stanovništva 82,55 stan./km2 Broj gradova 14 Broj općina 22 Broj naselja 510 ISO 3166-2:HR HR-08 Pozivni broj +385 (0)51 Primorsko-goranska županija nalazi se na zapadu Hrvatske. Obuhvaća područje grada Rijeke, sjeveroistočni dio istarskog poluotoka, Kvarnerske otoke, Hrvatsko primorje i Gorski kotar.
Površina: 4.468 km2 Broj stanovnika (2011.):172.439 stanovnika Gustoća stanovništva:38,6 stan./km2 Broj gradova:7 Broj općina:12 Broj naselja:456 ISO 3166-2:HR HR-03 Pozivni broj: +385 (0)44
Infrastrukturna ustanova hrvatske akademske i znanstvene zajednice u području izgradnje i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Koprivničko-križevačke županije utvrđene zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Osječko-baranjske županije utvrđene zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Splitsko-dalmatinske županije utvrđene zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Varaždinske županije utvrđene zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Djelokrug Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obuhvaća stručne poslove u svezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Prateći učinkovitost ostvarivanja ovih politika Ured razmatra stanje pojedinih oblasti, segmenata i komponenti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.
Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj.