Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima

Baza je dostupna na mrežnoj stranici Agencije i putem WMS/WFS GIS web servisa. Pristup je ograničen na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.

Baza sadrži: opće podatke (npr. naziv odlagališta, županija, kategorija odlagališta, podaci o operateru i sl.); podatke o opremljenosti odlagališta (npr. ima li odlagalište sustav odvodnje, otplinjavanja, sortirnicu i sl.); podatke o odloženim količinama otpada (npr. odloženo u kalendarskoj godini, ukupno odloženo, kapacitet i sl.); podatke o sanaciji i dokumentaciji odlagališta (npr. dozvola za odlaganje, status sanacije, troškovi sanacije i sl.).

Podaci u bazi kontinuirano se prikupljaju u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od operatera odlagališta te nadležnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Pravna osnova:

Za praćenje ostvarivanja ciljeva propisanih Direktivom Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Ciljani korisnici: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, inspekcijske službe te ostala nadležna tijela i institucije.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email predrag.korica@azo.hr
contact-name Predrag Korica
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2014
temporal_coverage-to
unpublished false