ENVI Katalog metapodataka

Javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije. ENVI katalog metapodataka sadrži meta informacije o sustavima koji su dostupni i prezentirani u ENVI atlasu okoliša, te ih na standardiziran način uvjetovan INSPIRE direktivnom strukturira i prezentira zainteresiranim dionicima. Standardizirani meta podaci o sažetku izvora, porijeklu podataka, prostornom obuhvatu, ključnim riječima, usklađenosti i zakonskoj osnovi, kontakt podacima, jedinstvenim oznakama izvora podataka, te poveznicama na podatke i servise. Pravna osnova: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13). Ciljani korisnici: Ministarstva, tijela državne uprave, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email branimir.pavlinec@azo.hr
contact-name Branimir Pavlinec
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2015
temporal_coverage-to
unpublished false