Geoportal Ustanove za osobe s invaliditetom

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/0a3eb4569dbd43c98af0f4da5a1af085_0/downloads/data?format=csv&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije ustanova za osobe s invaliditetom sa sljedećim podacima: naziv, vrsta, adresa, telefon, fax, podružnica, nadležnost.

This resource view is not available at the moment. Kliknite ovdje za više informacija.

Preuzmi resurs

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt CSV
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 3
Datum zadnje provjere 01.02.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0