Geoportal Ustanove za osobe s invaliditetom

URL: https://opendata.arcgis.com/api/v3/datasets/0a3eb4569dbd43c98af0f4da5a1af085_0/downloads/data?format=geojson&spatialRefId=4326&where=1%3D1

Geolokacije ustanova za osobe s invaliditetom sa sljedećim podacima: naziv, vrsta, adresa, telefon, fax, podružnica, nadležnost.

There are no views created for this resource yet.

Dodаtne informаcije

Polje Vrijednost
Zadnje аžurirаnje 01.02.2023.
Kreirаno nepoznato
Formаt GeoJSON
Licencija Creative Commons Attribution
Resurs dostupan putem API-ja
Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 01.02.2023.
Dostupnost resursaPrivremeno nedostupan
Broj preuzimanja 0