Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka

Aplikacija za georeferenciranje Georef predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za georeferenciranje i pohranu podataka kojima nemaju prostornu komponentu (stari muzejski nalazi, literaturna reference, recentni nalazi s opisnim navodom lokaliteta) i za georeferenciranje koordinata jer automatski preračunava iz bilo kojeg koordinatnog sustava u službeni HTRS sustav. Omogućava jednostavno i brzo pretvaranje opisnih navoda lokaliteta u oblik prikladan za prikaz na karti.

Korištena tehnologija: asp.NET/SQL baza podataka

Godina izrade: 2014.

Status baze: U upotrebi

Kontakt osoba: Jurica Ranj

Dostupnost baze: Aplikacija/baza je dostupna korisnicima kojima je odobren pristup od strane djelatnika HAOP-a; informacije na zahtjev

Ciljani korisnici: Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na potrebu da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, početkom 2014. godine izrađena je nova GeoRef aplikacija, namijenjena većem broju korisnika te sa implementiranim dodatnim funkcionalnostima i korisnim alatima.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 31.01.2023.
Datum kreiranja skupa 05.05.2021.
Datum zadnjeg osvježavanja skupa 31.01.2023.

Komentari

No comment