Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Portal je javno dostupan na mrežnoj stranici Agencije i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari http://www.prtr.net/en/links/.

Pokretanjem portala Republika Hrvatska ispunila je međunarodnu obvezu o informiranju javnosti o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada, operaterima i njihovim organizacijskim jedinicama (postrojenjima) kroz aktivni sustav po uzoru na europski PRTR – Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari. Portal, osim transparentnosti podataka o ispuštanjima onečišćujućih tvari, prijenosu otpada i samim onečišćivačima, pruža uslugu GIS preglednika tj. ažurnog on-line uvida u prostornu komponentu i pripadajuće informacije uz dodatne mogućnosti prostornih analiza i izvješća.

Pravna osnova: Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 4/08).

Ciljani korisnici: Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, FZOEU, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email andrina.crnjak-thavenet@azo.hr
contact-name Andrina Crnjak Thavenet
contact-phone 01 4886 840
temporal_coverage-from 2012
temporal_coverage-to
unpublished false