Bioportal ‒ Web portal Informacijskog sustava

Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH. Bioportal je web portal informacijskog sustava zaštite prirode koji sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče znanstveno-stručna istraživanja te pridonosi edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Skup prostornih podataka (Bioportal): Karta staništa RH Zaštićena područja RH Ekološka mreža Natura 2000 Speleološki objekti RH Rasprostranjenost vrsta u RH Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima

Podaci na Bioportalu dostupni su svim korisnicima.

Korištena tehnologija: Java / PostgreSQL / Drupal

Pravna osnova: Sukladno obavezi propisanoj u čl. 196 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), pravni sljednik Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze“. Tijekom godina Agencija je preuzela te redovno održava određene baze podataka čiji je vlasnik Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (GIS baze: Zaštićena područja RH i Karta staništa Hrvatske) te je koordinirao izradu nekoliko tematskih baza vezanih uz zaštitu prirode od kojih su neke dostupne i putem interneta.

Ciljani korisnici: Znanstveno-stručna i šira javnost kojoj treba omogućiti pristup, pregled i analizu ažurnih i verificiranih podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u RH, poštujući načela i smjernice EU INSPIRE Direktive te nacionalne legislative (Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, Zakon o pravu na pristup informacijama).

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email jurica.ranj@dzzp.hr
contact-name Jurica Ranj
contact-phone +385 (0)1 55 02 900
core-dataset False
temporal_coverage-from 2015
temporal_coverage-to
unpublished false