Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012 http://www.azo.hr/CORINELandCover. Metodologija je opisana u studiji „Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj“ http://www.azo.hr/KartiranjeIProcjena.

Sukladno metodologiji koju preporuča Europska komisija http://biodiversity.europa.eu/maes, pojedinim CLC klasama pridružene su odgovarajuće klase ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa (EUNIS habitats classification http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp). Prema klasifikaciji usluga ekosustava, koju je razvila EEA, usluge ekosustava se dijele na sektore, skupine i klase: Usluge opskrbe; usluge regulacije i podržavanja i kulturološke usluge.

Javno dostupna na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u obliku GIS preglednika.

Korištena tehnologija: GIS / SQL server

Ciljani korisnici: Upravna i javna tijela, znanstvena i stručna javnost.

Podaci i Resursi

Dodatne informacije

Polje Vrijednost
Vrsta podataka Otvoreni podaci
Visokovrijedni podaci Ostаlo
Teme Okoliš
Izvor
Verzijа
Administrator izdavača
E-pošta administratora izdavača
Koordinator za otvorene podatke izdavača
E-pošta koordinatora za otvorene podatke izdavača
Skup uključuje prostorne podatke
Skup uključuje statističke podatke
Frekvencija osvježavanja podataka Nije predviđeno
Otvorenost skupa prema Tim Berners-Lee skali 0
Datum zadnje provjere 2023-01-31
contact-email gordana.kolacko@azo.hr
contact-name Gordana Kolačko
contact-phone +385 (0)1 48 86 840
temporal_coverage-from 2015
temporal_coverage-to
unpublished false